Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Bezpieczeństwo w organizacji

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy

Rozwój technologiczny, wzrost sprzedaży internetowej, przenoszenie danych do chmury powoduje, że skuteczne zapewnienie ochrony wrażliwych danych przedsiębiorstwa jest współcześnie kluczowym obszarem w prowadzaniu odpowiedzialnego biznesu. Minimalizowanie ryzyka cyberataków oraz ich potencjalnego wpływu na działalność firmy staje się coraz ważniejsze. Aktualna wiedza na temat możliwości prewencji przed zagrożeniami oraz wdrożenie scenariuszy na wypadek potencjalnego ataku, powinno być jednym z elementów strategii organizacji. Zarządzając bezpieczeństwem w swojej firmie przy pomocy odpowiednich narzędzi wzmacniasz ochronę poufnych danych.
Cyberbezpieczeństwo

Poznaj najlepsze rozwiązania,
aby chronić swój biznes!

azure-sentinel

Azure Sentinel

Microsoft 365 Defender

// Monitoruj zagrożenia

Azure Sentinel - Szybka reakcja
na cyber-zagrożenia

Źródło zdjęcia: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/monitor-your-data

Azure Sentinel to jedna centralna konsola pozwalająca zespołom bezpieczeństwa na wgląd w zagrożenia i proaktywne reagowanie na nie. Azure Sentinel posiada integrację z macierzą ataków Mitre ATT&CK, dzięki czemu analiza zagrożeń jest zdecydowanie łatwiejsza i szybsza. Azure Sentinel pozwala na podłączenie źródeł danych takich jak – Microsoft 365 Defender, Office 365, Azure Active Directory, Amazon Web Services i wiele więcej.

Korzystanie z Azure Sentinel zapewnia: centralne gromadzenie danych z całej infrastruktury w chmurze gdzie mamy zapewnioną wysoką dostępność oraz skalowalność środowiska, wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie przy pomocy sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego, automatyczne odpowiedzi na zdarzenia związane z naruszeniami bezpieczeństwa, podwyższa standardy bezpieczeństwa.

Microsoft 365 Defender

Rodzina rozwiązań Defender jest kompleksowym scentralizowanym miejscem do zarządzania bezpieczeństwem całości środowiska informatycznego. Dzięki Microsoft Defender możemy zastosować się do najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa i narzucić podejście Zero Trust Security.

Oferta jest kierowana do wszystkich firm i instytucji, którym zależy na podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa. W szczególności do zespołów technicznych odpowiadających za bezpieczeństwo organizacji od strony technicznej.

Podnosi świadomość organizacji o zagrożeniach, pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa, umożliwia wykorzystanie sztucznej inteligencji i zaawansowanych technik ochrony. Pozwala podejmować działania w sposób automatyczny, dzięki czemu reakcja na zagrożenie jest szybsza i skuteczniejsza.

Defender for Cloud – pozwala na uruchomienie opcji J.I.T (Just in Time), dzięki czemu zyskujemy dostęp do określonych zasobów tylko na zdefiniowany czas.

Defender for Cloud – pozwala na uruchomienie symulacji ataku w bezpiecznym środowisku, dzięki czemu możemy zaobserwować zachowania użytkowników na wirusy, linki, e-maile i wiele więcej.

Defender for Cloud Apps – dzięki integracji z Conditional Access pozwala w czasie rzeczywistym monitorować i śledzić dostęp do aplikacji i w razie potrzeby blokować, pobieranie czy kopiowanie danych.

Dowiedz się jak możesz chronić swoją firmę

Porozmawiaj już teraz z naszym specjalistą
od spraw cyberbezpieczeństwa