Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Low-Code

Szybkie projektowanie i wdrażanie aplikacji

Priorytetem dla użytkownika narzędzia jest jego niezawodność i niski koszt utrzymania. Z punktu widzenia dostawcy rozwiązania, najważniejsze jest aby po wytworzeniu rozwiązania, można je było łatwo powielać oraz nie były potrzebne kosztowne poprawki.

Doskonałym rozwiązaniem dla klientów i dostawców usług jest skorzystanie z aplikacji tworzonych w ramach Power Platform. Jest to platforma Low-Code, która charakteryzuje się tworzeniem rozwiązań z minimalnym użyciem kodu i zorientowanych na proces. Z tego powodu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza programistyczna, rozwiązanie jest łatwo skalowalne i może być rozwijane się wraz ze zmieniającym się w organizacji procesem.

Rozwiązania Low-Code umożliwiają tworzenie rozwiązań wspólnie z działem biznesowym, w formie warsztatowej. Podczas omawiania procesu lub jego digitalizacji tworzone jest równolegle rozwiązanie. Dzięki takiemu podejściu, użytkownicy na bieżąco omawiają zmiany i mają wpływ na finalny produkt.

Propozycja wdrożenia
aplikacji typu Low-Code
była strzałem w dziesiątkę.
Wersja 1.0 aplikacji
została wdrożona w ciągu
dwóch tygodni.


-HR Director
branża farmaceutyczna

Korzyści z wdrożenia aplikacji typu Low-Code?

Znaczne przyspieszenie realizacji projektu

Duża elastyczność, możliwość wprowadzania wielu zmian

Łatwa integracja z aplikacjami firm trzecich

Niższe koszty wdrożenia i utrzymania aplikacji

Łatwe, graficzne modelowanie procesów

Większa produktywność przez mniejsze zużycie zasobów IT

Low-Code Apps

Masz wątpliwości czy aplikacje typu
Low-Code są właśnie dla Ciebie?

Porozmawiaj z naszym specjalistą i poznaj korzyści z wdrożenia.

Aplikacje tworzone na platformie Power Platform mają swoje zastosowanie w każdej branży umożliwiając wytworzenie w szybki sposób rozwiązania dedykowanego dla pracowników organizacji, upraszczając i automatyzując część obowiązków. Dzięki połączeniu z najczęściej wykorzystywanymi aplikacjami pakietu Microsoft 365 (dawniej Office 365), można w prosty sposób rozszerzyć funkcje oferowane np. w Teams o dodatkowe powiadomienia czy interaktywne formularze. Niski koszt uruchomienia usługi wraz z łatwym jej zarządzaniem umożliwia cyfrową transformację organizacji na przestrzeni dni-tygodni.

Wykorzystanie tych rozwiązań może zastąpić szereg arkuszy kalkulacyjnych stosowanych w organizacji. Interaktywne formularze skracają czas poświęcany na łączenie danych i ich analizę. Ponadto zmniejszamy ryzyko błędu uzupełniania informacji i ich utraty. Narzędzia poprzez swoją uniwersalność i dostępność ułatwią wykonywanie zadań pracownikom przekładając się na ich efektywniejszą pracę.

Zastosowanie narzędzi wchodzących w skład Power Platform to świetny sposób na uporządkowanie pracy w organizacji, oraz wypracowanie dobrych praktyk w komunikacji wewnętrznej. Dojrzałe organizacje potrzebujące narzędzi dokładnie dostosowanych do swoich potrzeb, mogą wykorzystać tę platformę do wykonania modelu procesu czy wyglądu rozwiązania, które następnie zostanie wykonane w dedykowanym języku programowania.