Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// APN Enterprise Reporting

Nowoczesna platforma raportowa

APN Enterprise Reporting

APN Enterprise Reporting to rozwiązanie, które pozwala tworzyć i dystrybuować raporty dotyczące różnorodnych wskaźników biznesowych do użytkowników końcowych niezależnie od źródła danych i lokalizacji odbiorcy.

W większości organizacji strategia działania i taktyki operacyjne opierają się na czterech głównych filarach: klienci, pracownicy, produkty i procesy. Aby wprowadzać zmiany i innowacje, tworzyć nowe produkty i usługi, organizacje muszą przyjąć strategię, która jak najskuteczniej łączy te filary. Dzięki temu klienci będą mieli właściwe doświadczenia, pracownicy będą działać najlepiej jak potrafią, operacje zapewnią skuteczność i wydajność w całej firmie. Ta koncepcja jest ostatecznie tym, co umożliwia transformację, pozwala rozwijać biznes, procesy, uzyskać przewagę konkurencyjną i ostatecznie przekształcić organizację w lidera swojej branży. To także bardzo duże ilości różnorodnych. Analizę tych danych wspiera rozwiązanie APN Enterprise Reporting.

APN Enterprise Reporting logo

Dlaczego warto wdrożyć
platformę raportową w Twojej organizacji?

Wzrost przychodów

Obniżenie kosztów

Kompleksowość

Power BI logo

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Microsoft Power BI, APN Enterprise Reporting ułatwia zbieranie danych, tworzenie raportów, udostępnianie ich użytkownikom końcowym i monitorowanie kluczowych wskaźników. Użytkownicy mogą nadać sens swoim danym dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i w ten sposób odblokować spostrzeżenia potrzebne do prowadzenia działalności.

Dzięki poprawie procesu raportowego, użytkownicy platformy raportowej zyskują wymierne korzyści związane z:

 • wzrostem przychodów,
 • obniżeniem kosztów i ryzyka,
 • optymalizacją łańcucha dostaw,
 • szybszym wchodzeniu na rynek z nowymi produktami i usługami,
 • lepszą obsługą należności.
raport
Enterprise Reporting

"Nowoczesna platforma raportowa pozwala demokratyzować dane i tworzyć kulturę organizacyjną opartą na danych. Użytkownicy podkreślają wzrost satysfakcji z pracy z danymi. Zwiększa się bezpieczeństwo i zgodność pracy z danymi. "

Łukasz Piotrowicz - Business Solutions Consultant

Platforma raportowa ma wszechstronne zastosowanie w każdej organizacji. Wspiera różne linie biznesowe i różnych użytkowników. Najczęściej wykorzystywana jest do analizy i raportowania danych historycznych. Pomaga odpowiadać użytkownikom na pytanie „Co się wydarzyło?”. Platforma może również pomagać w wizualizowaniu prac zaawansowanych analityków przedstawiając odpowiedzi na pytania „Dlaczego się to wydarzyło?” i „Co jeszcze może się wydarzyć?”. Dzięki możliwościom osadzania analiz, automatyzacji i łączenia ich z różnymi aplikacjami Power BI optymalizuje podejmowanie decyzji i odpowiada na pytania

„Co powinniśmy zrobić?”. Platforma raportowa może być również wsparciem przy tworzeniu planów, budżetów i prognoz, dając użytkownikom odpowiedzi na pytanie „Jaki mamy plan i czy następuje jego realizacja?” Poniżej przedstawiamy przykładowe raporty przydatne w każdej firmie:

 • Zarządcza analiza kluczowych wskaźników efektywności
 • Analiza sprzedaży i marży.
 • Analiza przepływów pieniężnych i należności.
 • Analiza efektywności klientów.
 • Analiza kampanii marketingowych.
 • Analiza inwestycji.
 • Analiza bezpieczeństwa pracy.
 • Analiza zgodności oprogramowania.
 • Analiza odchyleń produkcyjnych.
 • Analiza jakości produkcji.
 • Analiza zdolności produkcyjnych.
 • Analiza reklamacji.
 • Analiza zgodności z przepisami.
 • Analiza rotacji i absencji pracowników.
 • Analiza poziomu zatrudnienia.

Wykorzystujemy technologię platformy raportowej Microsoft Power BI. W zależności od potrzeb projektowych używamy różnych komponentów wchodzących w jej skład np. Power BI Mobile do wyświetlania raportów na urządzeniach mobilnych i Power BI Gateway do łączenia się do źródeł lokalnych. Więcej informacji na temat technologii Power BI jest tutaj: https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/

Tego typu projekty zaczynają się najczęściej od wytworzenia minimalnego produktu, który pozwoli szybko pokazać korzyść z wdrożenia. Koszt może kształtować się w zakresie 20 000 – 30 000 EUR netto w zależności od przyjętego zakresu. Z naszego doświadczenia wynika, że dużym wsparciem w uruchomieniu tej klasy projektów są środki inwestycyjne vendora, pozwalające m. in. na uruchomienie subskrypcji w chmurze i finansowanie usług partnera wdrożeniowego. Jako Partner z najwyższymi kompetencjami wspieramy naszych klientów w pozyskaniu takich środków inwestycyjnych.