Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Zwiększ bezpieczeństwo

Przeglądy bezpieczeństwa infrastruktury
IT w Twojej organizacji

Postępująca cyfryzacja, przenoszenie danych do chmury spowodowało, że zapewnienie ochrony wrażliwych danych przedsiębiorstwa jest kluczowym obszarem w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu. Minimalizowanie ryzyka cyberataków oraz posiadanie aktualnej wiedzy dotyczącej możliwości prewencji przed zagrożeniami, powinno być jednym z elementów strategii organizacji.

Wykorzystując dedykowane narzędzia oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów, jesteśmy w stanie zapewnić bieżącą kontrolę poziomu bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Przeglądy bezpieczeństwa

Poznaj najlepsze narzędzia
do przeglądów bezpieczeństwa

log-analytics

Log Analytics

secure-score

Microsoft Secure Score

Log Analytics

Scentralizowane, a zarazem bezpieczne i wysokodostępne miejsce do przechowywania danych z interfejsem do zaawansowanej analizy i wizualizacji.

Log Analytics jest usługą zapewniającą szereg funkcjonalności dotyczących zbierania i przechowywania danych z wielu miejsc infrastruktury i usług w organizacji. Możemy tworzyć w niej zapytania w celu pobrania informacji, sortować je oraz analizować za pomocą zaawansowanych zapytań analitycznych wraz z wizualizacją wyników. Usługa ta jest dostępna w portalu Azure.

Wykorzystanie tego narzędzia otwiera drogę do szeregu innych usług, które pozwolą nam na kompleksowy wgląd w zebrane dane. Możemy wykorzystać pozostałe usługi do przesyłania informacji drogą e-mailową o stanie naszego środowiska, wykrytych zagrożeniach, braku aktywności naszych serwerów i usług.

Możliwość integracji z takimi usługami jak: Azure Monitor, Azure Sentinel, Defender for Cloud.

przeglądy bezpieczeństwa
Woman hold Smartphone with virtual global with cyber security, L

Microsoft Secure Score

Secure Score jest zaawansowanym narzędziem do analizy zabezpieczeń w firmie.

Pozwala określić poziom bezpieczeństwa dla danej usługi, a wynik wyrażony jest w procentach, np. 100% = maksymalny poziom. Wskaźniki oraz wytyczne jakie są wykorzystane w tej usłudze pozwalają organizacjom na śledzenie trendów bezpieczeństwa oraz upewnienie się, że usługi spełniają najlepsze praktyki przygotowane przez firmę Microsoft.

Usługa Secure Score nadzoruje organizację w trybie ciągłym i informuje o stanie bezpieczeństwa usług i infrastruktury. Usługa jest podzielona na kilka kategorii takich jak: Urządzenia, Tożsamość, Aplikacje, Sieć i wiele więcej. W chwili obecnej Secure Score obejmuje takie produkty jak:

  • Microsoft 365 (wraz z Exchange Online),
  • Azure Active Directory, Microsoft Defender for Endpoint,
  • Microsoft Defender for Identity,
  • Defender for Cloud Apps,
  • Microsoft Teams.

Microsoft informuje, że na liście tej wkrótce pojawi się więcej produktów. Secure Score jako usługa jest dostępna dla usług Microsoft 365 oraz Microsoft Defender for Cloud.

Korzyści z wdrożenia:

Integracja z Power BI, dzięki czemu mamy nieskończone możliwości raportowania oraz wizualizacji stanu bezpieczeństwa.

Integracja z dostawcami chmur publicznych AWS i GCP, pozwala śledzić stan bezpieczeństwa pozostałych naszych usług w trybie Multi-Cloud.

Porównanie statusu bezpieczeństwa swojej organizacji na tle innych firm.

Ocena każdej analizy z ustaleniem priorytetów i wskazówek, które obszary należy traktować w pierwszej kolejności.

Zastanawiasz się, które rozwiązanie będzie najlepsze
dla Twojej organizacji?

Skontaktuj się z naszym specjalistą od spraw cyberbezpieczeństwa.