Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// migracja

Przenieś zasoby danych ze swojej
serwerowni do chmury Microsoft Azure

Kiedy warto rozważyć migrację danych do chmury?

Usługą powinny być zainteresowane organizacje, dla których prawdziwe jest jedno z poniższych stwierdzeń: 

  • infrastruktura zgromadzona w serwerowni jest poza okresem wsparcia producenta i wymaga wymiany lub istotnej modernizacji, 
  • wykorzystywane licencje na serwerach są poza zakresem wsparcia producenta i ich zakup wiąże się z inwestycją,
  • usługi wykorzystywane w serwerowni mają dynamiczną charakterystykę zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe co w praktyce oznacza utrzymywanie dużych rezerw zasobowych w serwerowni, 
  • usługi wykorzystywane w serwerowni muszą być świadczone globalnie z zachowaniem wymaganych parametrów wydajnościowych, 
  • w organizacji zachodzi potrzeba uruchamiania usług w działających krótkoterminowo, a wymagających jednocześnie zauważalnych nakładów inwestycyjny w ich dostarczenie, 
migracja serwerów do chmury
cloud-adoption-framework

Usługę dostarczamy zgodnie z zaleceniami z przewodnika Cloud Adoption Framework. Proces migracji został przedstawiony na diagramie: 

Korzyści: 

  • rozwiązanie problemów z wydajnością, skalowalnością i dostępnością usług w lokalnej serwerowni, 
  • uniknięcie nadmiarowych nakładów inwestycyjnych, 
  • skoncentrowanie się zespołu IT na usługach biznesowych zamiast opieki nad podstawową infrastrukturą systemową, 
  • migracja realizowana w oparciu o najlepsze praktyki producenta, 
  • zaangażowanie APN Promise jest gwarancją zakończenia projektu z sukcesem. 

Jak pracujemy? 

Przy migracji zasobów sugerowane jest rozpoczęcie prac od przeprowadzenie oceny stanu infrastruktury, którego wynikiem jest zdefiniowanie zakresu projektu migracyjnego. W kolejnym kroku przygotowywana jest wymagana dokumentacja projektowa, a następnie realizowany projekt migracji zasobów zgodnie z przyjętym modelem. 

Projekt może być finansowany w ramach programu Azure Migration Program, którego APN Promise jest aktywnym partnerem w Polsce. Zespół APN posiada wymagane kompetencje oraz doświadczenie w projektach z tego obszaru. Ich potwierdzeniem jest przyznanie przez Microsoft zaawansowanej specjalizacji „Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure” 
w 2020r. 

Azure Migration Program

Porozmawiaj o migracji z certyfikowanym partnerem Microsoft