Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Database Migration

Migracja baz danych do chmury
Microsoft Azure

Usługę migracji baz danych do chmury Microsoft Azure dedykujemy podmiotom zainteresowanym uruchomieniem nowoczesnego i bezpiecznego środowiska w modelu chmury obliczeniowej, jako rozwiązania infrastructure as a service lub platform as a service.

Potrzebujesz tej usługi w swojej organizacji, jeżeli spotykasz się z takimi wyzwaniami jak:

 • Rozwiązanie, którego aktualnie używamy jest poza okresem wsparcia producenta i wymaga wymiany lub istotnej modernizacji.
 • Zakup nowych licencji wiąże się z inwestycją, a organizacja chce przejść na model nowoczesnego rozliczania płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.
 • Obecne rozwiązanie nie nadąża za zmieniającym się otoczeniem biznesowym i pojawiającymi się potrzebami użytkowników.
 • Twój biznes charakteryzuje się dynamiką, która pływa na skokowe zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, ale przez większość czasu nie chcesz utrzymywać dużych rezerw i inwestować w nową infrastrukturę.
 • Twoja organizacja działa globalnie lub ma w planach taki rozwój, dlatego trzeba zapewnić niezbędną wydajność, jakość, bezpieczeństwo i zgodność.
Microsoft Azure migracja baz danych
Hurtowania Danych Azure

Możesz oczekiwać następujących korzyści po migracji baz danych:

 • Usprawnienie administracji bazami danych i skoncentrowanie się zespołu IT na usługach biznesowych zamiast opieki nad podstawową infrastrukturą systemową.
 • Rozwiązanie problemów z wydajnością, skalowalnością i dostępnością.
 • Uniknięcie nadmiarowych nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę i licencje.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych związanych z utratą danych.
 • Zapewnienie możliwości rozwoju systemu.
 • Ograniczenie ryzyka wdrożeniowego – migracja realizowana w oparciu o najlepsze praktyki i standardy producenta.
 • Zaangażowanie APN Promise jest gwarancją zakończenia projektu z sukcesem.

Co nas wyróżnia?

Jako Partner Microsoft z najwyższymi kompetencjami i zaawansowanymi specjalizacjami możemy pozyskiwać fundusze inwestycyjne Microsoft na finansowanie innowacyjnych projektów chmurowych. Zespół APN posiada wymagane kompetencje oraz doświadczenie w projektach z tego obszaru. Ich potwierdzeniem jest przyznanie przez Microsoft zaawansowanej specjalizacji „Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure”.

Co wykonujemy podczas wdrożenia?

Usługę migracji baz danych do chmury Microsoft Azure wykonujemy zgodnie z podejściem Cloud Adoption Framework, Azure Well Architected Review, najlepszymi praktykami rynkowymi. Usługa realizowana jest przez dedykowany zespół, który posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie. Nasi eksperci podczas migracji mogą opcjonalnie wykonać tuningu bazodanowego, aby rozwiązanie działało jeszcze lepiej. W ramach projektu wykonujemy następujące prace:

 • transfer podstawowej wiedzy z zakresu chmury AZURE (warsztat 6 h)
 • przygotowanie koncepcji ról i odpowiedzialności w procesie administracji bazami danych w chmurze
 • przygotowanie i przedstawienie propozycji ścieżek szkoleniowych dla każdej z ról
 • dobór sposobu licencjonowania i optymalizacji kosztów
 • przekazanie dobrych praktyk
 • Analiza stanu środowiska
 • Analiza możliwości migracji do poszczególnych usług (IAAS vs. PAAS)
 • Przygotowanie środowiska
 • Przygotowanie skryptów migracji i procedury rollback
 • Definiowanie parametrów strojenia bazy danych, przygotowywanie skryptów strojenia (opcja)
 • Przygotowanie dokumentu analizy
 • Przygotowanie i uruchomienie konfiguracji sieci Azure
 • Przygotowanie i uruchomienie wymaganych usług na platformie Azure
 • Przygotowanie dokumentacji instalacyjnej i konfiguracyjnej
 • Wykonywanie skryptów migracyjnych i migracja testowa
 • Wykonywanie skryptów tuningowych (opcja)
 • Testy wydajności (opcja)
 • Testy procedury rollback
 • Przygotowanie dokumentacji migracji testowej
 • Wdrożenie procedury migracji
 • Testowanie rozwiązania w nowym środowisku
 • Przełączanie bazy produkcyjnej
 • Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
 • Roadmapa rozwoju
 • Wsparcie po migracyjne w wymiarze 8 h przez 30 dni od migracji produkcyjnej
 • 16 h transferu wiedzy dotyczącego nowego środowiska w chmurze dla administratorów i użytkowników

Porozmawiajmy o migracji baz danych do Microsoft Azure

Skontaktuj się z naszym specjalistą już teraz