Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Power BI

Transfer wiedzy

Podejmowanie skutecznych decyzji na podstawie analiz biznesowych wymaga posiadania w organizacji kompetencji dotyczących całego procesu przetwarzania danych w informacje, począwszy od baz danych, modeli danych, warstwy raportowej, kokpitów menedżerskich, aż po zaawansowane analizy i ich operacjonalizację. Pomożemy Ci wnieść do organizacji odpowiednią wiedzę dla tych obszarów.
Group of male entrepreneurs discussing management project during

Power BI Developer

To niezbędna i podstawowa funkcja w organizacji, odpowiedzialna za tworzenie raportów i kokpitów menedżerskich.

Osoba o tym profilu kompetencyjnym będzie odpowiedzialna za przygotowywanie warstwy raportowej dla informacji zawartych w bazach danych. Z perspektywy użytkownika tworzącego raporty kluczowym aspektem będzie umiejętność właściwego zobrazowania wskaźnika KPI, trendu lub zależności pomiędzy danymi za pomocą dostępnych wizualizacji, miar i innych elementów narzędzia Power BI.

Pozostałe obszary kompetencyjne, takie jak zarządzanie bazami danych, budowa hurtowni danych oraz tworzenie zaawansowanych analiz, mogą być uzupełniane wraz rozwojem analityki biznesowej w organizacji.

Budowa kompetencji Power BI Developera powinna odbywać się w stopniowy zaplanowany sposób gwarantujący utrwalenie wiedzy z nowych narzędzi i technologii. Z uwagi na różne poziomy wiedzy i różne doświadczenia uczestników startujemy od szkolenia podstawowego, nie tylko stopniowo zwiększając poziom omawianych zagadnień, ale też równolegle robiąc rekonesans i przygotowując nowe standardy pracy mając coraz większą wiedzę o tym, jak wygląda struktura organizacji.
Szkolenia Microsoft Power BI logo

Poznaj ofertę szkoleniową Microsoft Power BI

Warsztaty dedykowane Power BI Developer zaczynamy od wyrównania wiedzy u wszystkich uczestników. Następnie rozszerzamy poziom wiedzy na bardziej złożone przykłady dotyczące konkretnej tematyki. Uczestnicy będą wykonywali więcej ćwiczeń samodzielnie z naciskiem na zrozumienie zagadnienia od strony praktycznej, o ile to możliwe, na własnych danych.

01
Szkolenie Microsoft Power BI - Poziom podstawowy
Omawiany materiał jest nakierowany na przedstawienie narzędzia oraz ćwiczenia związane z pokazaniem funkcjonalności oferowanych przez Microsoft Power BI. W trakcie spotkania realizujemy raport stworzony na bazie danych testowych, który jest publikowany na portalu raportowym Power BI. Następnie przechodzimy do ćwiczeń zaawansowanych na bardziej skomplikowanych przypadkach analizy Business Intelligence. W trakcie szkolenia trenerzy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem raportów oraz kulturą pracy w organizacjach, gdzie tworzyli pełną koncepcję raportowania.
AGENDA:

Moduł 1. Wstęp do Power BI

 • Przedstawienie architektury produktowej
 • Opis scenariuszy wykorzystania narzędzia
 • Omówienie interfejsu

Moduł 2. Ładowania danych do modelu i ich automatyzacja:

 • Omówienie interfejsu i możliwości ładowania danych
 • Stworzenie mechanizmu ładowania danych na podstawie danych udostępnionych przez klienta
 • Wykorzystanie języka M

Moduł 3. Tworzenie modelu danych

 • Stworzenie modelu na podstawie danych udostępnionych przez klienta
 • Omówienie interfejsu i modelowania

Moduł 4. Tworzenie raportów

 • Stworzenie raportu na podstawie danych udostępnionych przez klienta
 • Raporty – omówienie interfejsu
 • Filtry – wykorzystanie i możliwości
 • Omówienie wszystkich podstawowych wizualizacji (Tips & Tricks)
 • KPI – budowanie wskaźników
 • Omówienie integracji między wykresami
 • Wykorzystanie map do wizualizacji (min. mapy Esrii, tworzenie własnych map i ich wizualizacja)
 • Tworzenia analiz typu What-If
 • Publikacja raportów
 • Custom Visuals – dodawania dodatkowych wizualizacji, przykłady najczęściej wykorzystywanych
 • Zakładki – scenariusze wykorzystania

Moduł 5. Power BI Web omówienie elementów

 • Dashboard – omówienie działania i sposobów tworzenia, opcja alertów oraz dodatkowych komponentów
 • Raporty – wygląd, działanie oraz dodatkowe możliwości
 • Źródła danych – automatyczne odświeżanie danych

Moduł 6. Power BI Mobile

 • Jak zbudować raport mobilny
 • Raport desktopowy vs mobilny
 • Najlepsze praktyki w zakresie budowy
 • Konfiguracja i prezentacja działania narzędzia

Moduł 7. Zaawansowane funkcjonalności

 • Sposoby wykorzystanie parametrów
 • Wykorzystania języka DAX (zaawansowane)
 • DAX vs M

Moduł 8. Jak zbudować profesjonalny kokpit managerski

 • Budowa dashboardów – układ, dobór wizualizacji, szata graficzna
 • Linkowanie treści pomiędzy raportami i dashboardami
 • Jak prezentować treść dla zarządu / kierownictwa
02
Szkolenie Microsoft Power BI - Poziom zaawansowany
Po szkoleniu podstawowym rozpoczynamy szkolenie zaawansowane rozszerzające poziom wiedzy uczestników na bardziej złożone przykłady dotyczące konkretnej tematyki. Jest to kontynuacja szkolenia podstawowego, gdzie będziemy omawiać bardziej zaawansowane funkcjonalności narzędzia, które wspólnie z Zamawiającym wytypujemy po szkoleniu podstawowym. Uczestnicy będą wykonywali więcej ćwiczeń samodzielnie z naciskiem na zrozumienie zagadnienia od strony praktycznej. Podczas szkolenia zaawansowanego może być zrealizowany również program związany transferem wiedzy związanej z wprowadzaniem ładu w środowisku raportowym (Data Governance) oraz związany z dalszym rozwojem środowiska analitycznego.
03
Szkolenie Microsoft Power BI - Praca na Business Case
Inaczej zwana poszkoleniowym wsparciem eksperckim, jest to kolejny krok transferu wiedzy mogący rozpocząć się już po szkoleniu podstawowym. Na tym etapie pracujemy wspólnie na konkretnym przykładzie z organizacji. Wraz z uczestnikami szkolenia odnosimy wiedzę, którą przekazaliśmy uczestnikom w trakcie szkolenia podstawowego i zaawansowanego do procesu biznesowego występującego w codziennej pracy danego zespołu lub departamentu. Dodatkowo na tym etapie szkoleniowym wypracowujemy standardy pracy z nowo poznanymi narzędziami i uczymy najlepszych praktyk w zakresie wdrażania, zarządzania i utrzymania omawianych technologii.

Zobacz jak uczestnicy ocenili
nasze szkolenie Power BI

Na ile jest prawdopodobne, że polecisz ten warsztat znajomym?
Średnia ocena 4,9/5
31 odpowiedzi
Jak oceniasz warsztat?
Średnia ocena 4,7/5
31 odpowiedzi
Jak oceniasz trenera?
Średnia ocena 4,9/5
31 odpowiedzi

Szczegóły szkolenia:

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest praktyczny transfer wiedzy z zakresu Microsoft Power BI.

DLA KOGO JEST ONO PRZEZNACZONE?
Szkolenie przeznaczone jest gównie dla developerów raportów Power BI. Przekazane informacje będą stanowić niezbędną podstawę zapewniającą tworzenie raportów i kokpitów menedżerskich.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
Szkolenia prowadzą trenerzy z wieloletnią i praktyczną projektową wiedzą.

KOSZT SZKOLENIA
24 717 zł. netto za 5 dni transferu wiedzy. Sugerujemy, aby grupa liczyła nie więcej niż 10 osób. Szkolenie jest zamknięte – dedykujemy je dla jednej organizacji.

CZAS TRWANIA
Cały transfer wiedzy zajmuje 5 dni roboczych. Dzielimy go na moduły: szkolenie podstawowe, szkolenie zaawansowane i poszkoleniowe wsparcie. Przed warsztatami grupa, w zależności od jej zaawansowania, może ustalić proporcje czasu trwania poszczególnych modułów.

TERMINY SZKOLEŃ
Szkolenie dopasujemy do Twojego kalendarza. Zaproponuj dogodny termin.

MIEJSCE SZKOLEŃ
Szkolenia prowadzimy zdalnie za pośrednictwem Microsoft Teams.

Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie APN Promise lub siedzibie Zamawiającego. Zapytaj nas o taką możliwość.

Rejestracja:  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
  Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

  Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

  Microsoft Gold

  Microsoft – Power BI Dashboard In a Day (DIAD)

  Zapraszamy również do zapoznania się z tematyką Power BI podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Microsoft – Power BI Dashboard In A Day (DIAD).

  Nasi trenerzy prowadzą tego typu szkolenia. DIAD cieszą się bardzo dużą popularnością i miejsca rozchodzą się błyskawicznie, dlatego jeżeli chcesz wziąć udział w tego typu szkoleniu daj nam znać, to poinformujemy Cię o najbliższych terminach i możliwości rejestracji. Dodatkowe informacje o DIAD znajdziesz tutaj:  Dashboard in a Day

  Nie znalazłeś szkolenia dla swojej organizacji?

  Skontaktuj się z nami! Przygotujemy ofertę szkoleniową dopasowaną do Twoich potrzeb!