// Webcon BPS

Automation of business processes

WEBCON_partner_2022

We support organisations in the automation of business processes based on the modern and proven Webcon BPS platform. When creating solutions, we use our knowledge and experience not only of Webcon, but also related technologies such as Microsoft SQL, Office 365 and Power BI.

What are the advantages of process automation?

Efficiency

Automation helps to significantly reduce  the time spent on handling everyday and strenuous tasks. A number of activities, such as manual transmission of documents or e-mail communication, become unnecessary, and employees have more time to perform key activities.

Control over the process and tasks

Each person involved in the process knows at what stage a given case is, and everyone knows their current tasks. The system automatically directs tasks according to established procedures, sends notifications, and in the event of delays, it reminds or directs the case to other people.

Ensuring compliance with internal and external regulations

The system automatically enforces internal and external procedures for processing specific types of cases and documents.

 

Optimizing existing processes

Process performance analysis, based on reports made available in the system, helps to identify and eliminate bottlenecks, and consequently to further improve the workflows.

Reducing the risk of errors while rewriting data

In many companies, IT solutions operate in isolation. Rewriting data between systems creates the risk of error and takes money and time. Thanks to automation, communication between systems can take place without human intervention.

Protection of confidential information

Contrary to paper or electronic documents sent by e-mail, system users only have access to the information they need and should have access to.

What is Webcon BPS?

WEBCON BPS is a BPM/RAD (Business Process Management/Rapid Application Development) platform that gives companies the ability to quickly deliver complete business applications – without coding.

One platform, endless possibilities

With the help of Webcon BPS, an unlimited number of processes can be automated – from common ones such as the circulation of invoices, contracts and business trip assignments to individual and unusual ones.

Why Webcon BPS?

Additional business advantages

Szybkie dostarczanie rozwiązań do biznesu

Szereg wbudowanych modułów i potężne narzędzie do projektowania procesów powodują, że budowa aplikacji w wykorzystaniem Webcon BPS trwa dużo krócej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metodyk i narzędzi.

Łatwość modyfikacji i rozbudowy

Wspólną cechą wszystkich procesów w organizacji jest ich zmienność. Modyfikacje definicji procesu, wyglądu formularza i wdrożenie na produkcję z Webcon BPS jest szybkie i nieskomplikowane.

Efektywność kosztowa

Inwestycja w platformę Webcon szybko się zwraca, a sposób licencjonowania umożliwia realizację dowolnej ilości procesów w oparciu o raz zakupione licencje.

Skalowalność oraz integracja z innymi systemami

Webcon BPS jest używany przez największe organizacje w Polsce i może procesować tysiące spraw i dokumentów. Szereg interfejsów wymiany danych pozwala na bezproblemową integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji.

Ponad 400 klientów w kraju i na Świecie

Setki klientów w Polsce wykorzystuje platformę Webcon BPS w swojej codziennej pracy.

Polski producent, 14 lat doświadczeń

Dobra znajomość naszych realiów oraz kilkanaście lat doświadczeń powoduje, że Webcon BPS jest najczęściej wybieraną platformą tego typu w Polsce.

Klienci Webcon BPS
Przypadki użycia w różnych działach i branżach
Dostęp do wersji DEMO

APN Promise S.A. implemented a Webcon BPS platform, as well es numerous business processes at NAFTOSERWIS Sp. z o.o. (…) The services were performed professionally. We can recommend cooperation with APN Promise S.A.

Prezes Zarządu Naftoserwis sp. z o.o.