Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Digital transformation

Zwiększ wydajność Twojego biznesu

Dzięki cyfrowej transformacji wprowadzisz swoją firmę na nowy poziom funkcjonowania.

Jeżeli Twoja organizacja mocno rozwijała się na przestrzeni ostatnich lat, ale nie wprowadzała odpowiednich usprawnień w komunikacji, mogło to doprowadzić do sytuacji, w której współpraca została znacznie utrudniona i ograniczona do podstawowych narzędzi, wdrożonych wiele lat temu. Okres pandemii prawdopodobnie tylko wzmocnił te problemy. Nowoczesne narzędzia do współpracy – zwane ogólnie „nowoczesnym środowiskiem pracy” likwidują te problemy.

Z tego powodu, wspólnie z APN Promise, Twoja organizacja może sprawnie przejść przez proces implementacji, migracji i szkoleń, aby płynnie uruchomić wymagane usługi dla użytkowników.

Nowoczesne środowisko pracy

Naszą usługę kierujemy do organizacji, które zaobserwowały trudności w komunikacji wewnętrznej. Stoją przed wyborem nowych rozwiązań do komunikacji. Potrzebują wsparcia z wewnętrznymi procesami biznesowymi. Skorzystanie z usługi cyfrowej transformacji organizacji wynosi firmę na nowy poziom funkcjonowania i przynosi wiele korzyści biznesowych w codziennej pracy. Są to między innymi:

Microsoft 365 – Jak pomoże Ci w cyfrowej transformacji?

APN Promise oferuje usługę end-to-end w obszarze doradztwa i wsparcia w przejściu cyfrowej transformacji w obszarze nowoczesnego środowiska pracy z Microsoft 365. Usługa ta zakłada wsparcie w procesie dostosowania rozwiązania do organizacji oraz przeszkolenie użytkowników z efektywnego wykorzystania nowych funkcji i narzędzi. Bardzo ważne jest zbadanie potrzeb biznesowych i wspólne przygotowanie rozwiązań dla użytkowników.

Cyfrowa transformacja, to inaczej adaptacja nowego ekosystemu do organizacji np. Microsoft 365 lub Apple. Dzięki nowym narzędziom możliwe jest usprawnienie bieżących procesów o nowe elementy, lub ich uproszczenie.

Użytkownicy w ramach nowej platformy mogą otrzymać dedykowane aplikacje biznesowe aby uprościć rutynowe zadania.

Uruchomienie nowych narzędzi w organizacji wiąże się z wprowadzaniem nowego modelu pracy, który powinien być wspierany przez jasne komunikowanie i wspieranie użytkowników w tym okresie.

Prezentacja możliwości pakietu, wypracowanie wspólnie z klientem scenariuszy użycia w organizacji i przygotowanie planu wdrożenia.
Dostosowanie rozwiązań w grupie użytkowników, przegląd procesów biznesowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych.
Przeprowadzenie szkoleń i dystrybucja materiałów dla użytkowników.
Wspieranie użytkowników w procesie cyfrowej transformacji organizacji.
Przygotowanie nowych rozwiązań i aplikacji wspierających procesy w organizacji.

Porozmawiajmy o transformacji

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc w cyfrowej transformacji Twojej organizacji