Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Webcon BPS

Automatyzacja procesów biznesowych

WEBCON_partner_2022

Wspieramy organizacje w automatyzacji procesów biznesowych w oparciu o nowoczesną i sprawdzoną platformę Webcon BPS. Tworząc rozwiązania wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie nie tylko w zakresie Webcon, ale także powiązanych technologii jak Microsoft SQL, Office 365 i Power BI.

Dlaczego warto automatyzować procesy?

Większa efektywność

Dzięki automatyzacji czas poświęcony na obsługę codziennych i uciążliwych zadań ulega znacznemu skróceniu. Szereg działań, takich jak ręczne przekazywanie dokumentów czy komunikacja mailowa staje się niepotrzebnych, a pracownicy mają więcej czasu na realizację kluczowych czynności.

Kontrola nad procesem i zadaniami

Każda osoba zaangażowana w proces wie na jakim etapie jest dana sprawa, a wszyscy znają swoje bieżące zadania. System automatycznie kieruje zadania według ustalonych procedur, wysyła powiadomienia, a na wypadek opóźnień przypomina lub kieruje sprawę do innych osób.

Zapewnienie zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

System automatycznie egzekwuje wewnętrzne i zewnętrzne procedury procesowania określonych typów spraw i dokumentów.

Optymalizacja istniejących procesów

Analiza wydajności procesu, oparta na udostępnionych w systemie raportach, pomaga zidentyfikować i wyeliminować wąskie gardła, a w konsekwencji jeszcze bardziej usprawnić obiegi.

Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów podczas przepisywania danych

W wielu firmach rozwiązania informatyczne działają w odosobnieniu. Przepisywanie danych pomiędzy systemami powoduje powstanie ryzyka popełnienia błędu i zajmuje ceny czas. Dzięki automatyzacji komunikacja pomiędzy systemami może odbywać się bez udziału człowieka.

Ochrona poufnych informacji

W przeciwieństwie do dokumentów papierowych lub elektronicznych rozsyłanych mailem, użytkownicy systemu mają dostęp jedynie do tych informacji, które są im niezbędne i do których powinni mieć dostęp.

Co to jest Webcon BPS?

WEBCON BPS to platforma typu BPM/RAD (Business Process Management/Rapid Application Development), która daje firmom możliwość szybkiego dostarczania kompletnych aplikacji biznesowych – bez kodowania.

Jedna platforma nieskończone możliwości

Przy pomocy Webcon BPS można automatyzować nieograniczoną liczbę procesów – od popularnych jak obieg faktur, umów czy delegacji po bardzo indywidualne i nietypowe.

Dlaczego Webcon BPS?

Dodatkowe korzyści biznesowe

Szybkie dostarczanie rozwiązań do biznesu

Szereg wbudowanych modułów i potężne narzędzie do projektowania procesów powodują, że budowa aplikacji w wykorzystaniem Webcon BPS trwa dużo krócej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metodyk i narzędzi.

Łatwość modyfikacji i rozbudowy

Wspólną cechą wszystkich procesów w organizacji jest ich zmienność. Modyfikacje definicji procesu, wyglądu formularza i wdrożenie na produkcję z Webcon BPS jest szybkie i nieskomplikowane.

Efektywność kosztowa

Inwestycja w platformę Webcon szybko się zwraca, a sposób licencjonowania umożliwia realizację dowolnej ilości procesów w oparciu o raz zakupione licencje.

Skalowalność oraz integracja z innymi systemami

Webcon BPS jest używany przez największe organizacje w Polsce i może procesować tysiące spraw i dokumentów. Szereg interfejsów wymiany danych pozwala na bezproblemową integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji.

Ponad 400 klientów w kraju i na Świecie

Setki klientów w Polsce wykorzystuje platformę Webcon BPS w swojej codziennej pracy.

Polski producent, 14 lat doświadczeń

Dobra znajomość naszych realiów oraz kilkanaście lat doświadczeń powoduje, że Webcon BPS jest najczęściej wybieraną platformą tego typu w Polsce.

Klienci Webcon BPS
Przypadki użycia w różnych działach i branżach
Dostęp do wersji DEMO

Firma APN Promise S.A. wdrożyła w NAFTOSERWIS Sp. z o.o. platformę Webcon BPS oraz zaimplementowała szereg procesów biznesowych. (...) Uslugi realizowane były profesjonalnie. Możemy polecić współpracę z APN Promise S.A.

Prezes Zarządu Naftoserwis sp. z o.o.