Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// business process automation (BPA)

Zintegruj, zautomatyzuj i usprawnij procesy
w swojeje firmie

Wraz z rozwojem organizacji i wzrostem ilości pracowników, rośnie zapotrzebowanie na porządkowanie, katalogowanie i upraszczanie obsługi procesów. Wiele organizacji wciąż obsługuje procesy metodą papierową lub korzysta z poczty e-mail, jako „platformy” do obsługi procesów.  

Jednak, gdy intuicyjne działania przestają przynosić efekty, czas pomyśleć o automatyzacji. APN Promise rekomenduje cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Daje to ogromne możliwości i pozwala firmom zauważyć realne korzyści z wdrożenia, zarówno operacyjne, jak i finansowe.  

Automatyzacja procesów biznesowych jest jednym z elementów “Cyfrowej Transformacji” organizacji. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego partnera w tym przedsięwzięciu – APN Promise (na rynku od 30 lat), jest bardzo mocno związany z technologiami Microsoft. Posiadamy zaawansowane specjalizacje Microsoft, które są potwierdzeniem naszej eksperckiej wiedzy. Na przestrzeni dekad nasi inżynierowi i deweloperzy zdobywali wiedzę poprzez realizację wielu zakończonych sukcesem projektów.  

Nasi eksperci bardzo chętnie przeprowadzą Twoją organizację przez drogę „Cyfrowej Transformacji”, pomagając na każdym jej etapie. 

automatyzacja procesów biznesowych

APN Promise specjalizuje się w trzech
kategoriach rozwiązań w obszarze automatyzacji procesów