Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Zarządzanie zasobami IT

Usługi IT Asset Management (ITAM)

Zarządzanie zasobami IT wymaga od organizacji coraz większego zaangażowania czasu, finansów i zasobów.

Definicja zarządzania zasobami IT wciąż poszerza swój zakres, uzależniając decyzje biznesowe od trendów rynku, zmian technologicznych, czy modeli licencjonowania.

Rozumiejąc zagadnienia tego obszaru i posiadając kompetencje, proponujemy w naszym portfolio usług wiele produktów i propozycji współpracy, które mają za zadanie ułatwić naszym klientom dostęp do informacji i danych, dostarczyć produkty kocowe współpracy w maksymalnie krótkim czasie, a co za tym idzie, wspierając podejmowanie właściwych i optymalnych decyzji biznesowych w obszarze zarządzania zasobami IT.

 

Usługi IT Asset Management (ITAM)
Software Asset Manager as a Service

Oferta łączy ze sobą obszar konsultacji, ale także propozycję wdrożenia narzędzia klasy SAM, które wspiera procesy utrzymania wiedzy o zasobach IT poprzez bieżąca inwentaryzację jak i możliwości repozytoryjne.

Nasza oferta kierowana jest do osób odpowiedzialnych za wszelkie decyzje związane z zarządzaniem zasobami IT, zarówno w aspekcie technicznym, zgodności licencyjnej, bezpieczeństwa jak i finansowym.

Skomponuj produkty oferty, dostosowując je do swoich obecnych i przyszłych potrzeb biznesowych. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak proaktywnie możesz wpłynąć na swoją organizację, dostarczając jej wiedzę i wpierając decyzje biznesowe w zakresie zarządzania zasobami IT IITAM).

// IT

Jak możemy Ci pomóc?

ITAM/SAM as a Service i konsultacje
Usługa ITAM/SAM as a Service polega na realizacji obowiązków zdefiniowanych rolą ITAM Managera w organizacji Klienta.

Kompetencje i zadania dedykowanych konsultantów ITAM skupiają się głównie wokół następujących obszarów:

 • Analiza obecnej infrastruktury sprzętowo – serwerowej i praw licencyjnych
  • Ustalenie aktualnego stanu zasobów IT, w tym licencji oprogramowania (Baseline), co pozwala mierzyć efekty prac w obszarze optymalizacji i oszczędności
  • Weryfikacja praw licencyjnych
  • Weryfikacja obowiązujących umów licencji
 • Budowanie repozytorium danych o sprzęcie i oprogramowaniu (licencja APN SAMit na czas trwania usługi/umowy) Dowiedz się więcej >
 • Opracowanie, wdrożenie i koordynacja strategii zarządzania zasobami sprzętu i oprogramowania, w tym umowami, dokumentacją IT
 • Centralizacja i modelowanie procesów i obszarów IT/Software Asset Management
 • Opracowanie polityk i procedur dla niniejszych obszarów
 • Koordynacja współpracy pomiędzy zespołami wspierającymi zarządzanie zasobami IT
 • Wsparcie procesu zakupowego i negocjacji z dostawcami w obszarze licencji oprogramowania
 • Edukacja – szkolenia wewnętrzne dla zespołów zaangażowanych i zainteresowanych zasobami IT Zobacz szkolenia >
 • Opracowanie planu strategii krótko i długoterminowej w obszarze ITAM/SAM
 • Wszelkie niezbędne konsultacje w obszarze zarządzania zasobami IT w organizacji Klienta

Nasi Klienci dostosowują usługę do swoich potrzeb, budując ją zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami biznesowymi.

Przyjęta metodyka realizacji prac projektowych Zespołu ITAM/SAM:

 • ISO/IEC 19770-1:2017 SAM Processes
 • ITIL
 • IAITAM Best Practice
 • Know-How w oparciu o wiedzę i doświadczenie z realizacji innych projektów ITAM/SAM

Skontaktuj się z nami i zbuduj ofertę usług i konsultacji dostosowaną do Twoich potrzeb. Kontakt z nami >

Budowanie procesów ITAM
Otrzymasz wsparcie w budowaniu złożonych procesów ITAM, tworzeniu polityk i procedur dla najważniejszych obszarów w Twojej organizacji.

Budowanie procesów ITAM w ważnych dla Klienta obszarach, a także tworzenie polityk i procedur z nimi związanych, to ważny element automatyzacji wdrażanych zmian i zachowania spójności w realizacji celów IT.

Przejrzyste zasady postępowania i argumentacja dla celu ich wdrażania, są kluczem do sukcesu w dostępności do danych o posiadanych zasobach IT w czasie rzeczywistym. Dla osób zarządzających tym obszarem to podstawa do podejmowania dalszych kluczowych decyzji biznesowych w korelacji z procesami zmian technologicznych i transformacją cyfrową.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy wsparcie w budowaniu procesów m.in. w obszarach:

 • Zarządzania licencjami oprogramowania
 • Zarządzania sprzętem
 • Zarządzania cyklem życia oprogramowania i sprzętu IT
 • Standaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • Budowania repozytorium (centralizacji danych o zasobach IT)
 • Zarządzania umowami IT
 • Zarządzania zmianą

Skontaktuj się z nami i zbuduj ofertę usług i konsultacji dostosowaną do Twoich potrzeb Kontakt z nami >

Szkolenia
Dedykowane szkolenia, które mogą odbyć się online lub stacjonarne bez względu na liczbę uczestników. Poszerz swoją wiedzę o obecnych trendach na rynku.

Szkolenia to jedno z głównych źródeł wiedzy o trendach rynku. Nasi konsultacji w trakcie zajęć wspierają się wiedzą i doświadczeniem, zdobytymi w trakcie prowadzenia projektów ITAM i konsultacji dla tego obszaru.

To, co cechuje nasze szkolenia i co cenią nasi Klienci, to:

 • Szkolenia odbywają się zawsze w postaci zamkniętej (dla jednego klienta; bez względu na liczbę uczestników)
 • W trakcie szkolenia podpowiadamy, konsultujemy i doradzamy
 • Posiłkujemy się przykładami na podstawie naszych doświadczeń konsultacyjnych, co powoduje urealnienie przekazywanych przez nas informacji
 • Przekazujemy materiały ze szkolenia, w postaci wykorzystywanych prezentacji
 • Jeśli klienci wysyłają do nas opisy nurtujących ich zagadnień i zawiłości licencyjnych przed szkoleniem, zagadnienia te omawiamy w trakcie szkolenia i wspólnie szukamy najkorzystniejszych rozwiązań ITAM

Sprawdź nasza bieżącą ofertę: Zobacz szkolenia >

Przegląd zgodności licencyjnych
Skorzystaj z zewnętrznego zaawansowanego przeglądu zgodności licencyjnych, który przeprowadzą nasi specjaliści.

Przeglądy zgodności licencji, realizowane za pomocą zewnętrznych konsultantów, maja za zadanie między innymi potwierdzić skuteczność prosperujących w organizacji procesów z zakresu zarządzania zasobami IT, między innymi poprzez ocenę poziomu zgodności z obowiązującymi umowami licencyjnymi.

Przeglądy realizowane na zlecenie Klientów służą także celom minimalizacji ryzyka prawno – biznesowego, które wciąż rośnie w miarę rozwoju rynku technologicznego.

W trakcie trwania projektu, oceniamy także poziom wdrożenia procesów zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) w organizacji Klienta. Raport jest cennym źródłem dla planowania rozwoju zarządzania licencjami oprogramowania i dalszych decyzji biznesowych z obszaru IT.

Ocena odbywa się zgodnie z modelem opartym na normie ISO 19770-1

APN SAMit
Stworzyliśmy APN SAMit z myślą o firmach, które chcą efektywnie zarządzać swoimi zasobami IT oraz skutecznie planować wydatki z nimi związane.